Formatie van Weiteveen

Code
SKWF
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Op verhogingen ('swells') bestaat het doorgaans uit grofzandige tot conglomeraatachtige klastische afzettingen, gevolgd door licht - tot donkergrijze, anydritische, mergelige kleistenen met kalksteen inschakelingen. In de diepere delen van de bekkens komen halietinschakelingen voor. Richting de westelijke en noordelijke randen van het Nedersaksisch Bekken verliezen de basale klastische sedimenten hun prominente voorkomen terwijl de evaporiet inschakelingen overgaan naar kleisteen.

Afzettingsmilieu

Deels afgesloten lacustriene bekkenrand tot marginaal-marien subbekken (lagunair) milieu. Dit gaat aan de uiterste bekkenranden over in een overstromingsgebied tot riviervlakte milieu. Estuariene bekkencirculatie zorgde voor de periodieke afzetting van evaporieten.

Definitie ondergrens

Ligt discordant op de Altena Groep of oudere sedimenten.

Definitie bovengrens

Duidelijke marker in boorgatmetingen, overeenkomend met een opvallende overgang naar een kleiig-mergelig interval met fossielhoudende kalkstenen (top Serpuliet Laagpakket).

Dikte indicatie
Tot 289 m (DRO-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Mergel en Serpulit (Münder Formation); BEL: -.
Ouderdom
Kimmeridgien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1230 - 1590 m (360 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1046 - 1196 m (150 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1697 - 1718 m (21 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1174 - 1344 m (170 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
295 - 588 m (293 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Weiteveen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-weiteveen.