Friese Front Formatie

Code
SLCF
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). Bijgewerkt (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van kleistenen, siltstenen, zandstenen en enkele steenkoollagen. De siltstenen en de kleistenen zijn doorgaans grijs of bontgekleurd en worden zuidwaarts richting de L blokken meer en meer rood gevlekt. Sideriet sferulieten en concreties komen vaak voor. In de formatiekunnen enkele intervallen van donkergrijze tot zwart siltige, kalkhoudende, fossielhoudende kleistenen met ingeschakelde kalkhoudende lagen worden aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Niet-mariene (kust) deltavlakte tot lagunaire afzettingen.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de mariene kleistenen en carbonaten van de Altena Groep of oudere Trias of Perm eenheden.

Definitie bovengrens

Doorgaans concordant bedekt door de Formatie van Skylge. Waar een duidelijke Laat-Kimmerische II discordantie aanwezig is, rusten de Rijnland Groep of de Scruff Groenzand Formatie zo nu en dan discordant op de Friese Front Formatie.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 170 m, maar tot 482 m in F18-10-S2.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laat Callovien - vroeg Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2440 - 2734 m (294 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2542 - 2990 m (448 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Friese Front, een zeemansnaam voor een ondiepte ten noorden van de Waddeneilanden, nabij de typelocatie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Friese Front Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/friese-front-formatie.