Onder-Graben Formatie

Code
SLCL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Grijsbruine, zeer fijn- tot fijnkorrelige, goed gesorteerde zandstenen, vaak in banken < 10 m dik. Bevatten inschakelingen van dunne grijsbruine siltige tot zandige kleistenen. Doorgaans kalkhoudend met een paar duidelijke steenkoollagen. Zandsteenlichamen hebben een beperkte laterale verbreiding. 'Coarsening upward' wordt in de bovenste delen aangetroffen.

Depositional setting

Fluviatiel tot delta- en kustvlakte milieu.

Definition of lower boundary

Bedekt discordant de Onder- tot Midden-Jura formaties, of formaties behorende tot de Boven-Germaanse Trias Groep. Af en toe is de onderliggende Formatie van Werkendam ontwikkeld in een grofkorrelige oölitische facies, waardoor het moeilijk is om alleen aan de hand van logs de grens tussen de twee formaties te bepalen.

Definition of upper boundary

Concordant en gevormd door de basis van de Midden-Graben Formatie. De grens wordt getrokken bij de eerste duidelijke, over het grootste deel van het gebied voorkomende, steenkoollaag.

Thickness indication
Doorgaans minder dan 260 m, maar tot 560 m in blok F03.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Age
midden Callovien - laat Callovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3090 - 3652 m (562 m)
Origin of name
Vernoemd naar de Centrale Slenk ('Central Graben').
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Graben Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-graben-formatie.