Delft Zandsteen Laagpakket

Code
SLDND
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Lichtgrijze, massieve zandsteen opeenvolging, fijn- tot grofgrindig, wordt naar de top toe fijnkorreliger, lignitisch.

Depositional setting

Geulaftakkingen in een lage kustvlakte milieu.

Definition of lower boundary

Bedekt concordant de overstromingsvlakte afzettingen van het Laagpakket van Alblasserdam. In de typesectie ligt de eenheid discordant over de Formatie van Aalburg.

Definition of upper boundary

Concordante bedekking door de organischrijke kleistenen van het Laagpakket van Rodenrijs.

Thickness indication
Doorgaans minder dan 145 m, maar tot 320 m in Q13-04.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Cromer Knoll Group - Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Age
Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2224 - 2256 m (32 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
674 - 741 m (67 m)
Origin of name
Vernoemd naar Delft.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Delft Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/delft-zandsteen-laagpakket.