Rodenrijs Kleisteen Laagpakket

Code
SLDNR
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Midden- tot donkergrijze, siltige tot zandige lignitische kleistenen met gelamineerde of verwrongen gelaagdheid en bruin/steenkoollagen. Plaatselijk zijn mollusk schelpen aanwezig. Sideriet sferulieten en concreties komen vaak voor. Het laagpakket heeft op boorgatmetingen een kenmerkend zigzag patroon.

Afzettingsmilieu

Lage kustvlakte tot lagunair milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de massieve fluviatiele zanden van het Delft Zandsteen Laagpakket. Sporadisch bedekt het de overstromingsvlakte zand/kleisteen afwisselingen van het Laagpakket van Alblasserdam (Formatie van Nieuwerkerk); gaat hierin over richting het zuidoosten.

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door het Laagpakket van Rijswijk (Vlieland Zandsteen Formatie).

Dikte indicatie
Tot 420 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group - Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laat Valanginien - vroeg Hauterivien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2178 - 2224 m (46 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
562 - 674 m (112 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Rodenrijs nabij Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rodenrijs Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rodenrijs-kleisteen-laagpakket.