Kotten Klei laag

Code
NMRUBOKO
Status
Informeel (Van den Bosch 1984).
Lithologische beschrijving

Klei.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Oligoceen - Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Kotten, nabij Winterswijk.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van den Bosch, M. 1984. Lithostratigraphy of the Brinkheurne Formation (Oligocene, Rupelian) in the eastern part of the Netherlands. Mededelingen Werkgroep Tertiair en Kwartair Geologie 21 (2), 99-113. http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=521231
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kotten Klei laag. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kotten-klei-laag.