Formatie van Tongeren

Code
NMTO
Status
Formeel (Kuyl 1975).
Lithologische beschrijving

Van de basis naar de top worden drie opeenvolgingen onderscheiden:

  • Zand, zeer fijn- tot matig grofkorrelig (105-300 µm), zwak tot matig siltig, voornamelijk glauconiethoudend; soms glimmerhoudend. Groengrijs tot grijsgroen;
  • Klei, zwak, matig tot sterk zandig, glauconiet- en glimmerhoudend. Donkergroen tot grijs; 
  • Klei met schelpen en met dunne inschakelingen van zeer fijnkorrelig zand (105-150 µm) en bruinkoollagen aan de top. Grijs tot groengrijs.
Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu (zanden) en lagunair tot kustvlakte milieu (kleien).

Definitie ondergrens

Ligt discordant over de Formatie van Dongen of oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

Scherp waar de top een laag met plat of afgerond vuursteenkeien bevat. Scherp waar het bedekt wordt door fluviatiele zanden en grinden of eolische afzettingen van de Boven-Noordzee Groep; gradueel waar deze bestaan uit de zanden en kleien van het Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk) in Zeeland. Scherp waar het bedekt wordt door de kleien van het Laagpakket van Boom. Geleidelijk waar bovenliggende eenheden bestaan uit de zanden en kleien van de Rupel Formatie.

Dikte indicatie
Tot 125 m, dikte neemt toe in noordwestelijke richting.
Geografische verbreiding
Beperkt tot Zuid-Limburg en het zuidelijk deel van Zeeland.
Regionale correlatie
VK: Solent Group; DUI: Tongeren Formation; BEL: ingedeeld als Sint Huibrechts-Hern Formation en de Borgloon Formation (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
Priabonien - vroeg Rupelien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
9,5 - 23,7 m (14,2 m)
Opmerkingen:
TD in Tongeren Fm. so not very well suited!
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
14,1 - 21,4 m (7,3 m)
Opmerkingen:
Ontsluiting 62A-014 in groeve 'De Heek'.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1 - 24,7 m (23,7 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Tongeren, België
Vorige benaming(en)
Dumont (1839) heeft de naam 'Tongerian' geïntroduceerd voor equivalente afzettingen in België. Het Kallo complex en de Zanden van Berg. Het Laagpakket van Vessum in Zuidwest-Nederland.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Dumont, A. 1839. Rapport sur les travaux de la carte Géologique pendant l'année 1839. Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (1), 6, 2e partie, 464-485.
Kuyl, O.S. 1975. Lithostratigrafie van de Mio-Oligocene afzettingen in Zuid-Limburg. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 56-63.
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Tongeren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-tongeren.