Formatie van Veldhoven

Code
NMVE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

In de Roerdalslenk voornamelijk lichtgrijs tot groengrijs, zeer fijnkorrelig (63-150 µm) glimmerhoudend zand, gevolgd door (donker)groengrijze klei die naar boven toe overgaat in zand. Op het Peelblok en Venloblok bestaat de formatie voornamelijk uit zanden. Hier is het lastig om de laagpakketten van Voort en Someren te onderscheiden zonder de hulp van biostratigrafische data. Buiten de Roerdalslenk en aangrenzende blokken bestaat de formatie uit kleien en siltige kleien; aan de basis en in het middelste deel komen siltige tot zandige inschakelingen voor.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien. Binnen- tot buiten-neritisch milieu. Waterdiepte was minder dan 200 m.

Definitie ondergrens

Zuid-Nederland: concordant of licht discordant op het Laagpakket van Steensel (Rupel Formatie). De grens is scherp en wordt bepaald door het voorkomen van een duidelijke kleilaag aan de basis. Waar het Laagpakket van Steensel ontbreekt, ligt de formatie licht discordant over het Laagpakket van Boom (Formatie van Rupel).

Definitie bovengrens

Discordant bedekt door de Formatie van Breda, met uitzondering van de axiale zone van de Roerdalslenk. De bovengrens wordt gekenmerkt door een overgang van lichtgekleurde naar donkergekleurde glauconietzanden.

Dikte indicatie
Tot meer dan 400 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lark Formation, Skade Formation; GER: Grafenberg Formation, Köln Formation; BEL: Voort Formation (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
Chattien - laat vroeg Mioceen (Burdigalien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
860 - 1103 m (243 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
619 - 715 m (96 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
867 - 1300 m (433 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
223 - 410,5 m (187,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Veldhoven.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Veldhoven. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-veldhoven.