Laagpakket van Voort

Code
NMVEVO
Status
Originele naamgeving door NAM & RGD (1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Best omschreven als een opeenstapeling van 'coarsening upward' opeenvolgingen (decameter schaal). Het kleigehalte is het hoogst onderin het bovenste deel van het laagpakket. Het bovenste deel komt in logs duidelijk naar voren als een vrij homogeen en schoon zand. Het laagpakket is goed ontwikkeld in de Roerdalslenk. Op het Peelblok en Venloblok is het gehalte aan kleiige sedimenten laag. De zanden zijn fijnkorrelig, grijsgroen en glauconiethoudend. Plaatselijk kunnen de zanden donkergroengrijs tot zwart van kleur zijn en bevatten ze glauconiet, schelpen van mariene mollusken en otholieten.

Afzettingsmilieu

Midden-neritisch tot litoraal marien milieu. De bovenste zanden lijken sterk omgewerkt.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant of licht discordant het Laagpakket van Steensel of het Laagpakket van Boom (Rupel Formatie). In het zuidelijk deel van het verbreidingsgebied van het laagpakket wordt de grens getrokken aan de basis van een duidelijke kleilaag.

Definitie bovengrens

Bedekt door kleien die het middelste deel van de Formatie van Veldhoven uitmaken. In de axiale zone van de Roerdalslenk zijn de grenzen concordant.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 225 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Skade Formation; DUI: Grafenberg Formation; BEL: Voort Formation omvat slechts een deel van het Nederlandse Laagpakket van Voort, voor wat betreft de ouderdom (Marechal & Laga 1988).
Ouderdom
laat Oligoceen (Chattien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1047 - 1103 m (56 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1088 - 1300 m (212 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
246 - 410,5 m (164,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Voort, nabij Zolder in Belgisch Limburg.
Vorige benaming(en)
Voort Zand Laagpakket. De lithologische toevoeging is door Van Adrichem Boogaert & Kouwe (1997) verwijderd, omdat het laagpakket niet alleen uit zand bestaat.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Voort. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-voort.