Laagpakket van Steensel

Code
NMRUST
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van kleien en siltige kleien met dunne zandlagen, naar de top toe overgaand in fijnkorrelige, glauconietrijke zanden. Vertegenwoordigd het bovenste, zandige deel van de Rupel Formatie.

Afzettingsmilieu

Binnen-neritisch marien milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant het Laagpakket van Boom. In de Roerdalslenk wordt de grens gemarkeerd door een afname in gamma-ray en spontaan potentiaal log waarden. In het Venloblok en het Peelblok is de grens in de logs minder duidelijk. De ondergrens is geleidelijk en diachroon. Langs de bekkenrand start de ontwikkeling van het Laagpakket van Steensel eerder dan nabij het centrum van het bekken.

Definitie bovengrens

Concordant of licht discordant bedekt door de basale kleilagen van het Laagpakket van Voort (Formatie van Veldhoven). In de Roerdalslenk is de grens duidelijk zichtbaar op boorgatmetingen. In het meest zuidelijke deel van Noord-Brabant wordt het laagpakket bedekt door een zandig deel van het Laagpakket van Voort. De discordantie is hier alleen zichtbaar op weerstand-logs.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: -; DUI: ?; BEL: Eigenbilzen Formation Marechal & Laga (1988).
Ouderdom
vroeg Oligoceen (Rupelien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1103 - 1122 m (19 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1300 - 1317 m (17 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
410,5 - 416 m (5,5 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Steensel.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Steensel. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-steensel.