Laagpakket van Berg

Code
NMRUBE
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Vuursteen- en glauconiethoudend fijn zand.

Afzettingsmilieu

Transgressief marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Laagpakket van Berg.
Ouderdom
Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Berg, nabij Tongeren in België.
Vorige benaming(en)
Laagpakket van Vessem (Adrichem Boogaert and Kouwe 1997), Laag van Berg (De Lang & Ebbing 2003).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
De Lang, F.D., Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid: Rupel Formatie. NITG-TNO, 6 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Berg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-berg.