Laagpakket van Waterval

Code
NMRUWA
Status
Formeel.
Lithologische beschrijving

Wit zand met kleilaagjes.

Afzettingsmilieu

Marine.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Laagpakket van Kerniel.
Ouderdom
Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het buurtschap Waterval in Zuid-Limburg.
Vorige benaming(en)
Laag van Waterval (De Lang & Ebbing 2003).
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
De Lang, F.D., Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid: Rupel Formatie. NITG-TNO, 6 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Waterval. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-waterval.