Vertrouwelijkheid

Boormonsterprofielen kunnen vertrouwelijk zijn. Dit wil zeggen dat de gegevens door de bronhouder aan de Geologische Dienst Nederland ter beschikking zijn gesteld en uitsluitend gebruikt mogen worden bij het construeren van ondergrondmodellen. Deze vertrouwelijke gegevens worden niet verstrekt via DINOloket. Bij een boormonsterprofiel kan op drie niveaus vertrouwelijkheid zijn vastgelegd:
  1. De locatie is vertrouwelijk. Het boormonsterprofiel is dan niet zichtbaar op DINOloket en kan ook niet besteld worden.
  2. De locatie is openbaar, maar de lithologische beschrijving is vertrouwelijk. Ook in dit geval is het boormonsterprofiel niet zichtbaar op DINOloket en kan het ook niet besteld worden.
  3. De locatie en de lithologische beschrijving zijn openbaar, maar de lithostratigrafische interpretatie is vertrouwelijk. In dit geval is het boormonsterprofiel wel zichtbaar op DINOloket, maar wordt de bijbehorende lithostratigrafische interpretatie niet getoond.