Boorgatmeting

Boorgatmeten is een wijze van meten in de ondergrond, waarbij verschillende eigenschappen van de ondergrond worden gemeten middels het inbrengen van een meetinstrument in een boorgat of put. Doordat het gebruik maakt van een boorgat, is deze meetmethode niet beperkt tot zeg maximaal 60 meter (het bereik van sonderingen) maar kan deze meten tot enkele kilometers diep in de aarde.
De techniek van boorgatmeten is voor het eerst toegepast in Frankrijk door de gebroeders Conrad en Marcel Schlumberger, in het jaar 1927. Doordat boorgatmetingen het mogelijk maakt om kwantitatieve informatie van de ondergrond en de daarin aanwezige delfstoffen te verzamelen en boringen met elkaar te vergelijken en te interpoleren, heeft deze techniek een grote opmars kunnen maken.
Wereldwijd is de grootste afnemer van boorgatmetingen de olie en gas industrie, zoals Shell, BP, ExxonMobil, etc. De daarvoor werkzame petrofysische firma's zijn o.a. Schlumberger, Baker Atlas en Halliburton. Daarnaast worden er veel boorgatmetingen verricht voor de delfstoffenmarkt ('coal bed methane', kolen, metalen, mineralen etc.) en de waterwin industrie. Voor de ondiepe boorgatmetingen (d.w.z. tot 500 meter diepte), zijn de afnemers de waterleidingmaatschappijen, projectontwikkelaars voor warmte/koude-opslag, boorfirma&'s, provincies, grote water gebruikende industrie├źn en geologische diensten.

Boorgatmetingen op de kaart

Op de kaart te vinden in onder Bodem- en grondonderzoek, Geologisch booronderzoek.