Korrelgrootte-analyse

Een korrelgrootte-analyse of granulair-analyse is een laboratoriummeting van de opbouw en verdeling van het minerale deel van het onverharde sediment. Afhankelijk van de methode wordt gekeken naar de grootte van de korrels en hoe de verschillende groottes verdeeld zijn. Voorbeelden zijn een grindanalyse (verdeling van de grindfracties, tussen de 2mm en 63mm, gemeten door het gebruik van zeven) en een laseranalyse waarmee de fractie kleiner dan 2mm wordt gemeten (lutum-, silt- en zandfractie). Laserdiffractie meet het verstrooiingspatroon door het beschijnen van de deeltjes met een laserstraal. Het verstrooiingspatroon geeft informatie over de korrelgrootte en de korrelgrootteverdeling.Het resultaat wordt meestal weergegeven in een procentueel aandeel van verschillende klassen in de analyse of als een cumulatieve verdeling van deze klassen.

Korrelgrootte-analyses op de kaart

Korrelgrootte analyses zijn op de kaart te vindenĀ onder Bodem- en grondonderzoek, Geologisch booronderzoek en Waterbodemonderzoek.