Lithostratigrafische interpretatie

Een groot deel van de boormonsterprofielen op DINOloket is voorzien van een lithostratigrafische interpretatie. Deze interpretatie is een indeling van de in het boormonsterprofiel aangetroffen sedimenten en gesteenten in lithostratigrafische eenheden op basis van verschillen in karakteristieke lithologische eigenschappen en stratigrafische positie. Voorbeelden van lithologische eigenschappen van een eenheid zijn de overheersende grond- of gesteentesoort, de korrelgrootteverdeling, grindsamenstelling, schelpinhoud en kleur. Onder de stratigrafische positie van een eenheid wordt de ruimtelijke positie (zowel verticaal als horizontaal) verstaan in relatie tot andere eenheden. De basiseenheid van een lithostratigrafische eenheid is de formatie. Formaties kunnen verder worden onderverdeeld in laagpakketten en lagen en samengenomen in een groep.