Z2 Midden-Kleisteen Laagpakket

Code
ZEZ2M
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Roodbruine tot grijze dolomitische kleisteen, met dunne anhydrietlagen. Een duidelijke anhydrietlaag in het basale deel kan apart onderscheden worden als het Z2 Randanhydriet Laagpakket. In de westelijk offshore kunnen zandsteen lagen ingeschakeld zijn. Richting de randen neemt het zandsteengehalte toe.

Afzettingsmilieu

Sabkha milieu.

Definitie ondergrens

Langs de bekkenranden, op plaatsen waar het als een voornamelijk kleiige eenheid ontwikkeld is, kan het zeer moeilijk zijn de grens met het onderliggende Roodbruine Zoutklei Laagpakket te bepalen.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 108 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z2 Middle Claystone Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2737 - 2776 m (39 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4437 - 4488 m (51 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1992 - 2006 m (14 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1725 - 1736 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Midden-Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-midden-kleisteen-laagpakket.