Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket

Code
ZEZ1B
Status
Informeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Waar het niet mogelijk is om het Z1 Carbonaat Laagpakket van het bovenliggende Z1 Anhydriet laagpakket te onderscheiden, kan de naam Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket gebruikt worden.

Depositional setting

Nog niet vastgesteld.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Nog niet vastgesteld.
Age
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Mark Geluk (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-anhydrietcarbonaat-laagpakket.