Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket

Code
ZEZ1B
Status
Informeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Waar het niet mogelijk is om het Z1 Carbonaat Laagpakket van het bovenliggende Z1 Anhydriet laagpakket te onderscheiden, kan de naam Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket gebruikt worden.

Afzettingsmilieu

Nog niet vastgesteld.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-anhydrietcarbonaat-laagpakket.