Emmen Vulkanieten Formatie

Code
RVVE
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van bonte, roodbruine tot groene, spilitische, basaltische vulkanieten en grijsbruine tot roodbruine kleistenen. In de typesectie kunnen een aantal afzonderlijke lavastromen onderscheden worden als intervallen met hoge sonische snelheid, weerstand en relatief hoge gamma-ray waarden. Andere boorgaten laten een meer massieve lava opeenvolging zien, waarschijnlijk bestaand uit een aantal gestapelde lavastromen.

Afzettingsmilieu

Een aantal opeenvolgende basaltische lavastromen uitgestroomd over een gebied met schaarse, efemerische fluviatiele afzetting onder aride tot semi-aride condities.

Definitie ondergrens

Weergegeven door het eerste voorkomen van vulkanische gesteenten. Rusten of discordant op rode of grijze kleistenen en zandstenen van de Limburg Groep, of concordant op vergelijkbare gesteenten van basale Rotliegend klastische afzettingen. Deze laatst genoemde situatie is nog niet in Nederland aangetroffen.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de top van de bovenste vulkanietlaag. In Nederland wordt de formatie discordant bedekt door de basale lagen van de Zechstein Groep. Het is mogelijk dat het plaatselijk bedekt wordt door rode zandstenen en kleistenen van de Boven-Rotliegend Groep, een vergelijkbare situatie met aangrenzende gebieden in Duitsland.

Dikte indicatie
Tot 66 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
UK: -; GER: ?; BEL: -.
Ouderdom
Artinskien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3935 - 4014 m (79 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Emmen, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Emmen Vulkanieten Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/emmen-vulkanieten-formatie.