Silverpit Formatie

Code
ROCL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van roodbruine, siltige, vaak anhydritische kleistenen met enkele zand- of siltsteensnoeren en dunne lagen. Bevat steenzout inschakelingen in het centrum van het bekken. Laagstructuren kunnen zeer groot zijn, gelamineerd of gegolfd, plaatselijk met veel scheuren, fluïdisatieverschijnselen en/of evaporietknollen. Ingeschakelde zandsteenlagen zijn vaak roodgekleurd, gegradeerd, met scheve gelaagdheid en kunnen klei-keien bevatten. Sommige zandsteenlagen zijn lichtgekleurd, zonder klei matrix, gelamineerd of met scheve gelaagdheid (zie bijv. Mijnlieff et al 2011, Appendix B, Figuur B2d).

Afzettingsmilieu

Voornamelijk in water afgezette afzettingen, hoewel er indicaties zijn voor gedeeltelijke blootstelling aan de lucht. Voornamelijk lacustriene en playa-meer afzettingen in het centrum van het bekken. In de overgangszone voornamelijk sabkha afzettingen, met inschakelingen van distale fluviatiele stromingsvlakte en eolische zandplaat afzettingen.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de Limburg Groep (of mogelijk plaatselijk de vulkanieten van de Onder-Rotliegend Groep). Kan ook concordant de zandsteen-conglomeraat opeenvolging van de Formatie van Slochteren bedekken (zie bijv. Mijnlieff et al 2011, Appendix B, Figuur B2d).

Definitie bovengrens

Bedekt door de zwarte bitumineuze kschalies van het Koperschalie Laagpakket (Z1 (Werra) Formatie).

Dikte indicatie
Tot 715 m in G13-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Silverpit Formation; DUI: Elbe Sub-Group; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3308 - 3634,5 m (326,5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2666 - 2709 m (43 m)
Hypostratotype
Boring:
B03G0104 Uithuizermeeden-01
Diepte (dikte) langs boorgat:
2875 - 2949 m (74 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3041 - 3058 m (17 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de 'Outer Silver Pit', een diep in de Britse offshore Noordzee sector.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Mijnlieff, H.F., Van Ojik, K., Nortier, J., Okkerman, J.A., Gaupp, R. & Grötsch, J. 2011. The Permian Rotliegend of the Netherlands: Core Atlas, Appendix B.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Silverpit Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/silverpit-formatie.