Basale Rotliegend klastica

Code
RVBA
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rode klastische afzettingen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (?).

Definitie ondergrens

Grens tussen de Basale Rotliegend klastica en gelijksoortige rode klastische afzettingen van de Hunze Subgroep (Limburg Groep) is vaak moeilijk vast te stellen (bijv. in een boorkern uit het Rotliegend interval in het Duitse boorgat Tenge 21 (Fabian et al. 1962)).

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Er zijn geen duidelijke voorbeelden bekend uit de Nederlandse ondergrond; derhalve wordt deze eenheid als informeel aangeduid.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Asselien (?).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jurgen Foeken (2019).
Referenties
Fabian. H.J., Gaertner, H., Müller, G. 1962. 0berkarbon und Perm der Bohrung Oberlanger Tenge 21 im Emsland. Fortschritte in der Geologie von Rheinland und Westfalen, 3, 1075-1096.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Basale Rotliegend klastica. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/basale-rotliegend-klastica.