Laagpakket van Buren

Code
ROCLB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dik, roodbruin, zandig klei- en siltsteen interval met enkele ingeschakelde zand-/siltsteensnoeren en lagen. Anhydrietknollen kunnen in sommige kleisteen intervallen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Rand van een playa-meer tot kleiige plaat.

Definitie ondergrens

Discordant op de grijze, zwarte of secundair roodgekleurde steenkool lagen van de Limburg Groep.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste dikke zandsteenlaag van het Boven-Slochteren Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2890 - 3005 m (115 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Buren, Ameland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Buren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-buren.