Z1 Boven-Anhydriet Laagpakket

Code
ZEZ1T
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Anhydriet is de dominante lithologie, met variërende hoeveelheden dolomietsnoeren en klei.

Afzettingsmilieu

Playa - sabkha.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 259 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Upper Anhydrite Member; DUI: Oberer Werra Anhydrit; BEL: Z1 Upper Anhydrite Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1407 - 1435 m (28 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Boven-Anhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-boven-anhydriet-laagpakket.