Z1 Onder-Kleisteen Laagpakket

Code
ZEZ1G
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Grijze tot bruine kleisteen of mergel; plaatselijk dolomitisch of anhydritisch. Carbonaatgehalte neemt toe naar de top, en gaat van kleisteen over in mergel.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien, carbonaathelling.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van het Randkoperschalie Laagpakket.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de eerste duidelijke carbonaatlaag van het Z1 Randcarbonaat Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 81 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z1 Lower Claystone Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2847 - 2878 m (31 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4576 - 4620 m (44 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3867 - 3871 m (4 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2061 - 2066 m (5 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Onder-Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-onder-kleisteen-laagpakket.