Z1 Carbonaat Laagpakket

Code
ZEZ1C
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Gaat van een kleiige kalksteen aan de basis over in een kristallijne dolomiet aan de top. Bevat variërende hoeveelheden anhydriet.

Afzettingsmilieu

Bekken- en hellingafzettingen. De platform facies zijn zichtbaar als het Z1 Randcarbonaat Laagpakket en Z1 Onder-Kleisteen Laagpakket.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Voornamelijk gradueel.

Dikte indicatie
Tot 117m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Zechsteinkalk Formation; DUI: Zechsteinkalk; BEL: Z1 Carbonate Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1801 - 1803 m (2 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3110 - 3121 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Carbonaat Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-carbonaat-laagpakket.