Plenus Mergel Laagpakket

Code
CKTXP
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Donkergrijze, deels zwarte, kalkhoudende, gelaagde kleisteen.

Afzettingsmilieu

Weerspiegelt een Oceanic Anoxic Event (OAE2), een wereldwijde zeespiegel hoogstand, gekoppeld aan een stijging van de zone met minimale hoeveelheid zuurstof en grootschalige sedimentatie van organisch koolstof.

Definitie ondergrens

Kan van het onderliggende Texel Mergelsteen Laagpakket onderscheden worden door het hoge klei gehalte, wat een duidelijke knik in de gamma-ray, akoestische en weerstandlogs geeft.

Definitie bovengrens

Kan van de bovenliggende Formatie van Ommelanden onderscheden worden door zijn hoge klei gehalte, wat een duidelijke knik in de gamma-ray, akoestische en weerstandlogs geeft.

Dikte indicatie
In het algemeen niet meer dan 10 m.
Geografische verbreiding
<zie kaart>
Regionale correlatie
VK: Plenus Marls Member; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Cenomanien - Turonien grens.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2324 - 2326 m (2 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1081 - 1084 m (3 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar vergelijkbare lagen in het Verenigd Koninkrijk: de 'Plenus Marls' gekenmerkt door de belemniet Actinocamax plenus.
Vorige benaming(en)
Voor 1994 (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994) werden deze afzettingen tot het Texel Mergelsteen Laagpakket gerekend.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section H, Upper Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Plenus Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/plenus-mergel-laagpakket.