Laagpakket van Ubachsberg

Code
DCGEU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithological description

Massieve zandsteenlaag of meerdere lagen, gescheiden door licht- tot donkergrijze kleisteen intervallen, aan of nabij de top van de Formatie van Epen. De zanden zijn grijs, zeer fijn- tot middengrofkorrelig, redelijk goed gesorteerd, goed gecementeerd, dun gebankt (kleiner dan 2 m) en opeengestapeld in pakketten van 10 tot 25 m dik. Verspreid kalkhoudend materiaal komt voor, maar steenkoollagen zijn afwezig. Een aantal ingeschakelde kleilagen met mariene fossielen kunnen lokaal worden aangetroffen. In sommige gevallen kunnen deze gecorreleerd worden met specifieke mariene banken.

Depositional setting

Turbidiet deltafront afzettingen, strandwallen, zijgeulopvullingen en gerelateerde komafzettingen. Ingeschakeld fijnkorrelig materiaal duidt op een combinatie van turbidiet en pelagische afzetting. Mariene incursies kwamen voor in het voornamelijk lacustriene bekken.

Definition of lower boundary

Getrokken aan de basis van het onderste zandsteen interval dat meer dan 10 m dik is.

Definition of upper boundary

Getrokken aan de top van het bovenste dikke zandsteen interval of onder de onderste steenkoollaag van de Formatie van Baarlo.

Thickness indication
Tot 215 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Millstone Grit Formation; DUI: ?; BEL: ?.
Age
Bashkirien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1609 - 1717 m (108 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2622 - 2656 m (34 m)
Origin of name
Vernoemd naar het dorp Ubachsberg, Limburg.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Tom van Hoof (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ubachsberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ubachsberg.