Laagpakket van Ubachsberg

Code
DCGEU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Massieve zandsteenlaag of meerdere lagen, gescheiden door licht- tot donkergrijze kleisteen intervallen, aan of nabij de top van de Formatie van Epen. De zanden zijn grijs, zeer fijn- tot middengrofkorrelig, redelijk goed gesorteerd, goed gecementeerd, dun gebankt (kleiner dan 2 m) en opeengestapeld in pakketten van 10 tot 25 m dik. Verspreid kalkhoudend materiaal komt voor, maar steenkoollagen zijn afwezig. Een aantal ingeschakelde kleilagen met mariene fossielen kunnen lokaal worden aangetroffen. In sommige gevallen kunnen deze gecorreleerd worden met specifieke mariene banken.

Afzettingsmilieu

Turbidiet deltafront afzettingen, strandwallen, zijgeulopvullingen en gerelateerde komafzettingen. Ingeschakeld fijnkorrelig materiaal duidt op een combinatie van turbidiet en pelagische afzetting. Mariene incursies kwamen voor in het voornamelijk lacustriene bekken.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van het onderste zandsteen interval dat meer dan 10 m dik is.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de top van het bovenste dikke zandsteen interval of onder de onderste steenkoollaag van de Formatie van Baarlo.

Dikte indicatie
Tot 215 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Millstone Grit Formation; DUI: ?; BEL: ?.
Ouderdom
Bashkirien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1609 - 1717 m (108 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2622 - 2656 m (34 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Ubachsberg, Limburg.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ubachsberg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ubachsberg.