hoofd-Epen laagpakket

Code
DCGEM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Kleisteen. Afzettingen gerekend tot de Formatie van Epen, maar niet behorend tot het Laagpakket van Ubachsberg of het Laagpakket van Geverik kunnen informeel worden aangeduid als het hoofd-Epen laagpakket.
Waar de Formatie van Epen in tweeën gedeeld wordt door een inschakeling van het Laagpakket van Ubachsberg, wordt het interval onder het Laagpakket van Ubachsberg het hoofd-Epen laagpakket genoemd.

Afzettingsmilieu

Cyclische repeterende delta progradatie in een voornamelijk lacustrien bekken.

Ouderdom
Serpukhovien - Bashkirien.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). hoofd-Epen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-epen-laagpakket.