Formatie van Neeroeteren

Code
DCDN
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Interval van dikke, massieve, witte, grofkorrelige tot grindige, arkosische zandstenen met kaolinietcement; met tussenlagen van bonte kleistenen en enkele steenkoollagen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel waaier systeem. Zandstenen: vlechtende fluviatiele geulen en gerelateerde kom vlakteafspoelingen. Met perioden van slechte bodem drainage op de overstromingsvlakte.

Definitie ondergrens

Ligt concordant over het Laagpakket van Kemperkoul. De basis bestaat uit een abrupte overgang van donkergekleurde steenkoollagen naar de bovenliggende massieve witte zandstenen. Seismische data en correlaties van boorgatmetingen duiden op een lichte hoekdiscordantie in het typegebied.

Definitie bovengrens

Gaat richting het centraal-westelijk deel van het Kempisch Bekken lateraal over in het bovenste deel van de Formatie van Hellevoetsluis en de Formatie van Strijen.

Dikte indicatie
Tot 300 m in Neerglabbeek-146.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: -; DUI: Neeroeteren Formation; BEL: Neeroeteren Formation.
Ouderdom
Moscovien.
Holostratotype
Boring:
BBEL0164 (Neeroeteren-113 - KB113 in België)
Diepte (dikte) langs boorgat:
646 - 692 m (46 m)
Parastratotype
Boring:
BBEL0206 (Gruitrode-172, KB172 in België)
Diepte (dikte) langs boorgat:
770 - 967 m (197 m)
Parastratotype
Boring:
BBEL0186 (Neerglabbeek-146, KB146 in België )
Diepte (dikte) langs boorgat:
730 - 1030 m (300 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Belgisch (Kempisch) dorp Neertoeteren, waar het typeboorgat ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Neeroeteren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-neeroeteren.