Formatie van Neeroeteren

Code
DCDN
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithological description

Interval van dikke, massieve, witte, grofkorrelige tot grindige, arkosische zandstenen met kaolinietcement; met tussenlagen van bonte kleistenen en enkele steenkoollagen.

Depositional setting

Fluviatiel waaier systeem. Zandstenen: vlechtende fluviatiele geulen en gerelateerde kom vlakteafspoelingen. Met perioden van slechte bodem drainage op de overstromingsvlakte.

Definition of lower boundary

Ligt concordant over het Laagpakket van Kemperkoul. De basis bestaat uit een abrupte overgang van donkergekleurde steenkoollagen naar de bovenliggende massieve witte zandstenen. Seismische data en correlaties van boorgatmetingen duiden op een lichte hoekdiscordantie in het typegebied.

Definition of upper boundary

Gaat richting het centraal-westelijk deel van het Kempisch Bekken lateraal over in het bovenste deel van de Formatie van Hellevoetsluis en de Formatie van Strijen.

Thickness indication
Tot 300 m in Neerglabbeek-146.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: -; DUI: Neeroeteren Formation; BEL: Neeroeteren Formation.
Age
Moscovien.
Holostratotype
Boring:
BBEL0164 (Neeroeteren-113 - KB113 in België)
Diepte (dikte) langs boorgat:
646 - 692 m (46 m)
Parastratotype
Boring:
BBEL0206 (Gruitrode-172, KB172 in België)
Diepte (dikte) langs boorgat:
770 - 967 m (197 m)
Parastratotype
Boring:
BBEL0186 (Neerglabbeek-146, KB146 in België )
Diepte (dikte) langs boorgat:
730 - 1030 m (300 m)
Origin of name
Vernoemd naar het Belgisch (Kempisch) dorp Neertoeteren, waar het typeboorgat ligt.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Tom van Hoof (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Neeroeteren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-neeroeteren.