Elleboog Formatie

Code
CFEB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van afwisselend kleistenen, zandstenen en kleine hoeveelheden steenkool, met een paar kalkhoudende of dolomitische inschakelingen. Het gehalte aan zandsteen neemt toe in westelijke richting.

Afzettingsmilieu

Paralisch en fluviatiel milieu. Plaatselijk domineerde het fluviatiele milieu.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van de bovenste carbonaatlaag van de onderliggende Cementstone Formatie.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de onderste kalksteenbank van de bovenliggende Yoredale Formatie.

Dikte indicatie
Tot 184 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Fell Sandstone Formation & Scremerston Formation (Cameron 1993); DUI: -; BEL: -.
Ouderdom
vroeg Viséen - midden Viséen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2356 - 2547 m (191 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2134 - 2318 m (184 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Nederlandse naam voor het Elbow Spit, een zandbank in de centrale Noordzee.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Cameron, T.D.J. 1993. Carboniferous and Devonian of the Southern North Sea. ln: Knox. R.W.0'8. & Cordey, W.G. (eds.) Lithostratigraphic nomenclature of the UK North Sea 5, British Geological Survey, Nottingham, 94 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Elleboog Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/elleboog-formatie.