Berkel Zandsteen Laagpakket

Code
KNNSB
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Zandsteen, lichtgrijs, zeer fijn- tot fijn- en midden- tot grofkorrelig, plaatselijk grindig, lignitisch, lokaal glauconiethoudend met sideriet concreties. Vooral in het bovenste deel van het laagpakket komen kalkgecementeerde lagen veelvuldig voor. Plaatselijk komen schelpen en schelpfragmenten voor. Bekkenwaarts wordt het laagpakket meer kalkhoudend.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu voor het onderste deel van deze afzettingen. Het bovenste deel is afgezet als omgewerkt en gebioturbeerd ondiep marien transgressief zand.

Definitie ondergrens

Met het Berkel Zand-Kleisteen Laagpakket is geleidelijk, maar normaliter getrokken aan de basis van het eerste massieve, schone en poreuze zand.

Definitie bovengrens

Met de Vlieland Kleisteen Formatie is over het algemeen scherp.

Dikte indicatie
50 - 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
laat Hauterivien - midden Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1483 - 1566 m (83 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Berkel, nabij Rotterdam.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Berkel Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/berkel-zandsteen-laagpakket.