IJsselmonde Zandsteen Laagpakket

Code
KNNSY
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Massieve zandsteen, lichtgrijs, zeer fijn- tot middengrofkorrelig, sporadisch tot grind, ligniethoudend, plaatselijk glauconiethoudend, plaatselijk met sideriet concreties, goed gelaagd. Vooral bovenin het laagpakket komen kalkgecementeerde lagen veelvuldig voor; schelpen en schelpfragmenten zijn lokaal aanwezig. Dunne inschakelingen van kleisteenlagen worden regelmatig aangetroffen. Vaak is er een 5-10 m dikke bruinkoolachtige kleisteenlaag aanwezig in dit laagpakket.

Afzettingsmilieu

Onderste deel een ondiep marien (vooroever en getijde) milieu. De ingeschakelde kleistenen worden beschouwd als getijde-lagune afzettingen met ingeschakelde getijde afzettingen. Het bovenste deel zijn afgezet als omgewerkte en gebioturbeerde ondiep mariene transgressieve zanden.

Definitie ondergrens

Grens wordt getrokken aan de basis van het eerste massieve zand van het IJsselmonde Zandsteen Laagpakket wat bovenop het IJsselmonde Kleisteen Laagpakket ligt.

Definitie bovengrens

De grens met de bovenliggende Vlieland Kleisteen Formatie is scherp.

Dikte indicatie
100 - 200 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
midden Barremien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1034 - 1216 m (182 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het voormalig dorp IJsselmonde, thans tot Rotterdam behorend.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). IJsselmonde Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/ijsselmonde-zandsteen-laagpakket.