Kotter Laagpakket

Code
KNNSK
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Massieve opeenvolging van fijn- tot middenkorrelige, plaatselijk grofkorrelige zandstenen. Bevat over het algemeen lichtgrijze, goed gesorteerde met subhoekige tot afgeronde korrels die matig gecementeerd zijn, en is zowel gebioturbeerd als gelaagd. De zandstenen bevatten lokaal stroken met zware mineralen, steenkoollaagjes en pyriet deeltjes.

Depositional setting

De zandstenen zijn afgezet als zandbanken.

Definition of lower boundary

Het laagpakket ligt licht discordant op de Breeveertien Formatie; deze is naar het zuiden en oosten toe ook het laterale equivalent.

Definition of upper boundary

In het noordwesten wordt het laagpakket concordant bedekt door de Vlieland Kleisteen Formatie.

Thickness indication
50 - 100 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Age
laatst Berriasien - midden Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1743 - 1905 m (162 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1801 - 1859 m (58 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1962 - 2074 m (112 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2100 - 2150 m (50 m)
Origin of name
Vernoemd naar het Kotter olieveld in het Breeveertien Bekken (blok K18a).
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kotter Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kotter-laagpakket.