Bekijken en aanvragen DGM-diep

In stap 1 "Zoeken en bekijken" kan de gebruiker een aspecifieke doorsnede door het model selecteren of een appelboor op een willekeurige locatie. De gebruiker kan de stratigrafie in een boring bekijken. Een kaartweergave van een bepaalde laag kan worden geselecteerd met behulp van de mouse-over in de doorsnede.

Interpretatie per boring

De visualisatie toont de geïnterpreteerde lithostratigrafische intervallen op groepsniveau in een boring. De visualisatie van een boring met sidetracks heeft meerdere pagina’s.


Voorbeeld van de visualisatie van een boring.

Appelboor

De appelboor door het lagenmodel van DGM-diep toont de verticale opeenvolging in het model op een door de gebruiker gekozen locatie op de kaart. De appelboor verschaft inzicht in de diepteligging en dikte van de op een locatie aan te treffen modeleenheden. De verticale opeenvolging van modeleenheden wordt naar keuze ten opzichte van maaiveld of NAP gegeven.

Uitgeleverde producten

De informatie over de modeleenheden worden uitgeleverd in ArcGIS formaat (ascii grids) en ZMAP formaat. Diepte en dikte kaarten van de modeleenheden worden meegeleverd in pdf-formaat. Welke informatie per stratigrafisch interval beschikbaar is, staat in onderstaande tabel 2.

Tabel 2

DGMdiepv5GridsOverzicht

*Rotliegend grids zijn alleen beschikbaar in ED50-UTM31 projectie. Carboon grids zijn alleen beschikbaar in RD- Bessel 1841-projectie.

**Standaard deviatie-grids worden later opgeleverd.

***ZE-Vint : gebruikte snelheid-grid wijkt af van het Velmod-3.1. ZE- Vint grid