Onder-Coevorden Laagpakket

Code
SKCFL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van grijze, kalkhoudende, soms zandige kleistenen. In het basale deel komen veel kalksteenlagen voor; naar de top toe verdwijnen deze en worden de kleistenen minder kalkhoudend ('t Hart 1969). In type-boorgat Schoonebeek-197 komen aan de basis enkele halietlagen voor.

Afzettingsmilieu

Marginaal tot open-lacustrien milieu met zeer af en toe brakwater invloeden. Fijne deeltjes bezonken uit suspensie. De carbonaten (microcoquina schelplagen) worden geïnterpreteerd als stormafzettingen of perioden met weinig sediment toevoer ('hardgrounds'). Kleine hoeveelheden zand werden aangevoerd door kleinschalige fluviatiele/delta systemen.

Definitie ondergrens

Duidelijke kleisteen grens, goed zichtbaar op weerstands- en snelheidslogs. In gebieden waar halokinese heeft plaatsgevonden, is de Formatie van Weiteveen afwezig, en ligt de Formatie van Coevorden discordant op de Altena Groep of oudere sedimenten.

Definitie bovengrens

Scherpe toename in carbonaatgehalte. Dit komt doorgaans overeen met de basis van een trechtervormige zone van verhoogde weerstandslog waarden. Waar het Midden-Coevorden Laagpakket afgesneden is, kunnen Rijnland Groep of jongere afzettingen dit laagpakket bedekken.

Dikte indicatie
Tot 140 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Bückeberg Formation (Wealden); BEL: -.
Ouderdom
Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1126 - 1230 m (104 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1010 - 1046 m (36 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1679 - 1697 m (18 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1130 - 1174 m (44 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
162 to 295 m (133 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Coevorden, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Onder-Coevorden Klei Laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
‘t Hart, B.B. 1969. Die Oberjura- und Unterkreide-Sedimentation in den nördlichen und östlichen Niederlanden - Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie, 22, p. 253-261.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Coevorden Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-coevorden-laagpakket.