Weiteveen Onder-Mergel Laagpakket

Code
SKWFC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Blauwgrijze, mergelige, plaatselijk anhydritische of keiige kleisteen opeenvolging ingeschakeld tussen de twee evaporiet laagpakketten van de Formatie van Weiteveen.

Afzettingsmilieu

Overstromingsvlakte tot deels zeer afgesloten lacustrien bekkenrand of marginaal-marien subbekken milieu.

Definitie ondergrens

Het hogere kleigehalte onderscheidt dit laagpakket duidelijk van de onderliggende evaporiet gesteenten. Dit is zichtbaar op boorgatmetinglogs: hogere gamma-ray, lagere weerstands- en soniclog waarden.

Definitie bovengrens

Het hogere kleigehalte onderscheidt dit laagpakket duidelijk van de bovenliggende evaporiet gesteenten. Dit is zichtbaar op boorgatmetinglogs: hogere gamma-ray, lagere weerstands- en snelheidslog waarden.

Dikte indicatie
Tot 50 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Formation; BEL: -.
Ouderdom
laat Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1428 - 1470 m (42 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1268 - 1301 m (33 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
436 - 482 m (46 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Weiteveen Onder-Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/weiteveen-onder-mergel-laagpakket.