Weiteveen Boven-Mergel Laagpakket

Code
SKWFE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Mergel of mergelige kleisteen eenheid met een paar zand-, anhydriet- en kalksteeninschakelingen.

Afzettingsmilieu

Deels afgesloten overstromingsvlakte tot lagunair bekkenrand of marginaal-marien subbekken (lagunair) milieu.

Definitie ondergrens

Aanzienlijk hogere gamma-ray log uitslagen en lagere weerstandslog waarden, indicatief voor het relatief hoge kleigehalte onderscheiden dit laagpakket van het onderliggende Weiteveen Boven-Evaporiet Laagpakket.

Definitie bovengrens

Aanzienlijk hogere gamma-ray log uitslagen en lagere weerstandslog waarden, indicatief voor het relatief hoge kleigehalte onderscheiden dit laagpakket van het bovenliggende Serpuliet Laagpakket. De basis van het laatstgenoemde wordt getrokken bij het voorkomen van de eerste duidelijke kalksteenlaag.

Dikte indicatie
Tot 42 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Formation; BEL: -.
Ouderdom
Tithonien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1330 - 1358 m (28 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1087 - 1114 m (27 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1708 - 1714 m (6 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1218 - 1237 m (19 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
374 - 393 m (19 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Weiteveen Boven-Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/weiteveen-boven-mergel-laagpakket.