Midden-Coevorden Laagpakket

Code
SKCFM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van grijze, fossielrijke, siltige/zandige kleistenen. Zijn over het algemeen meer kalkrijker dan de Boven-Coevorden of Onder-Coevorden laagpakketten ('t Hart 1969).

Afzettingsmilieu

Marginaal tot open-lacustrien milieu met spaarzame mariene invloeden. Fijne deeltjes bezonken uit suspensie. Kalksteenlagen (microcoquina) worden geïnterpreteerd als stormafzettingen of perioden met lage sediment aanvoer ('hardground').

Definitie ondergrens

Met het Onder-Coevorden Laagpakket.

Definitie bovengrens

Met het Boven-Coevorden Laagpakket. Waar het Boven-Coevorden Laagpakket afgesneden is, kan het bedekt worden door de doorgaans glauconiethoudende sedimenten van de Rijnland Groep of door gesteenten van de Noordzee Supergroep.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, tot 150 m in LOS boorgaten.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Bückeberg Formation (Wealden); BEL: -.
Ouderdom
Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1041 - 1126 m (85 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
994 - 1010 m (16 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1653 - 1697 m (44 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1109,5 - 1130 m (20,5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
114,2 - 162 m (47,8 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Coevorden, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Midden-Coevorden Klei laagpakket.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
‘t Hart, B.B. 1969. Die Oberjura- und Unterkreide-Sedimentation in den nördlichen und östlichen Niederlanden - Erdöl und Kohle, Erdgas, Petrochemie, 22, p. 253-261.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Coevorden Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-coevorden-laagpakket.