Midden-Graben Zandsteen Laagpakket

Code
SLCMS
Status
Formeel (Herngreen & Wong 1989). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Gele, fijn- tot middengrofkorrelige, matig gesorteerde zandsteen met kalkcement. De zanden hebben vaak een of twee steenkoollagen, die pieken geven op de gamma-ray log. De zandige eenheden hebben een duidelijke 'coarsening upward' trend. In sommige gebieden is een tweetal zandlichamen aanwezig, waarbij beide een 'coarsening upward' trend hebben.

Afzettingsmilieu

Prograderend lacustrien delta milieu.

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een duidelijk knik in log waarden (gamma-ray, akoestische snelheid en weerstand), wat de grens weergeeft met de kalkloze kleistenen van de onderliggende Midden-Graben Formatie.

Definitie bovengrens

Gekenmerkt door een duidelijk knik in log waarden (gamma-ray, akoestische snelheid tijd en weerstand), wat de grens weergeeft met de kalkloze kleistenen van de bovenliggende Midden-Graben Formatie.

Dikte indicatie
Up to 52 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
vroeg Oxfordien - midden Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2628 - 2648 m (20 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Centrale Slenk ('Central Graben').
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Graben Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-graben-zandsteen-laagpakket.