Formatie van Hardegsen

Code
RBMH
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Aantal opeengestapelde afwisselingen van gebroken wit tot roze zandstenen en rode kleistenen. Arkosische zandstenen zonder kleisteen inschakelingen komen voor in de zuidelijke Nederlandse on- en offshore.

Afzettingsmilieu

Lacustriene condities; klastische (fluviatiele) afzetting was beperkt tot langs de bekkenranden.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van de eerste zandsteenlaag boven de Formatie van Detfurth.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van de Boven-Germaanse Trias Groep (Hardegsen Discordantie).

Dikte indicatie
Tot 200 m in het Eems Diep en de Centrale Noordzee Slenk. Tot 70 m in het Breeveertien Bekken, het West-Nederlands Bekken en de Roerdalslenk.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Hardegsen Formation; BEL: Hardegsen Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3970 - 4009 m (39 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2736 - 2748 m (12 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1387 - 1401 m (14 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2535 - 2553 m (18 m)
Oorsprong naam
Naam afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Hardegsen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-hardegsen.