Serpuliet Laagpakket

Code
SKWFF
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Blauwgrijs, kalksteenrijk kleisteen interval, gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen van serpuliet fragmenten. De vele ingeschakelde microcoquina banken en lagen bevatten veel pelecypoden- en ostracodenresten. Anhydritische lagen en knollen komen veel voor.

Afzettingsmilieu

Lacustrien bekkenrand tot marginaal-marien subbekken (lagunair) milieu. Met een lage toevoer van klastisch materiaal.

Definitie ondergrens

Bedekt doorgaans concordant het Weiteveen Boven-Mergel Laagpakket, maar plaatselijk kan het discordant de Altena Groep of oudere sedimenten bedekken.

Definitie bovengrens

Zichtbaar als een duidelijke marker in boorgatmetingen, overeenkomend met een duidelijke overgang naar een kleiige-mergel interval met kalkstenen.

Dikte indicatie
Tot 120 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Serpulit (Münder Formation); BEL: -.
Ouderdom
Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1230 - 1330 m (100 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1046 - 1087 m (41 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1697 - 1708 m (11 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1174 - 1218 m (44 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
295 to 374 m (79 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de veelvuldig voorkomende serpuliet fragmenten.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Serpuliet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/serpuliet-laagpakket.