Weiteveen Boven-Evaporiet Laagpakket

Code
SKWFD
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Relatief hoog gehalte aan anhydriet, carbonaat en haliet, ingeschakeld tussen de twee mergel laagpakketten van de Formatie van Weiteveen.

Afzettingsmilieu

Deels zeer afgesloten lacustrien tot marginaal-marien milieu.

Definitie ondergrens

Met het Weteveen Onder-Mergel Laagpakket.

Definitie bovengrens

Met het Weteveen Boven-Mergel Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 70 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: Münder Formation; BEL: -.
Ouderdom
Tithonien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1358 - 1470 m (112 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1714 - 1718 m (4 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1237 - 1268 m (31 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
393 - 436 m (43 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Weiteveen, gemeente Schoonebeek, Drenthe.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Weiteveen Boven-Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/weiteveen-boven-evaporiet-laagpakket.