Neomiodon Kleisteen Laagpakket

Code
SLDBN
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Opeenvolgingen van kleistenen, midden- tot donkergrijs en grijsbruin, carbonaathoudend met veel tot zeer veel schelprestanten, gedomineerd door de bivalve Neomiodon spp. Lokaal zijn dunne zandstenen ontwikkeld.

Afzettingsmilieu

Onderste gedeelte: lacustrien tot lagunair milieu met deels-afgesloten mariene invloeden. Bovenste deel: marginaal marien (lagunair).

Definitie ondergrens

Bedekt discordant het Laagpakket van Bloemendaal. Op enkele plaatsen kan het Neomiodon Kleisteen Laagpakket discordant op oudere laagpakketten van de Formatie van Breeveertien rusten.

Definitie bovengrens

Gevormd door de Laat Kimmerische IIb discordantie ('Late Kmmerian IIb unconformity'), dit wordt bedekt door de Vlieland Zandsteen Formatie.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 120 m, maar tot 171 m in P03-02.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
laat Berriasien.
Holostratotype
Boring:
BK180090 (K18-Kotter-07-S2)
Diepte (dikte) langs boorgat:
1881 - 1987 m (106 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de veelvuldig aangetroffen fossiele zoet-brakwater bivalve Neomiodon (syn. Cyrena).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Neomiodon Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/neomiodon-kleisteen-laagpakket.