Laagpakket van Ten Boer

Code
ROCLT
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Roodbruin, zandig klei- en siltsteen interval met enkele ingeschakelde zand-/siltsteensnoeren. Anhydritische knollen komen minder vaak voor in dit laagpakket (zie Mijnlieff et al. 2011, Appendix B).

Afzettingsmilieu

Nog niet vastgesteld.

Definitie ondergrens

Concordant op de zandige opeenvolging van de Formatie van Slochteren of het Boven-Slochteren Laagpakket. De grens wordt getrokken aan de top van de bovenste dikke zandsteenlaag (zie Mijnlieff et al. 2011, Appendix B).

Definitie bovengrens

Gedeeltelijk bedekt door de dunne, zwart bitumineuze kleistenen van het Koperschalie Laagpakket van de Z1 (Werra) Formatie, Zechstein Groep (zie Mijnlieff et al. 2011, Appendix B1). In Noordoost-Nederland is er plaatselijke een dunne, grijze zandsteen ingeschakeld tussen het Laagpakket van Ten Boer en de basis van de Zechstein Groep, het informele Akkrum Zandsteen laagpakket van de Formatie van Slochteren (RGD 1993).

Dikte indicatie
Tot 258 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Silverpit Formation; DUI: Elbe Sub-Group; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2666 - 2709 m (43 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Ten Boer, Groningen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Mijnlieff, H.F., Van Ojik, K., Nortier, J., Okkerman, J.A., Gaupp, R. & Grötsch, J. 2011. The Permian Rotliegend of the Netherlands: Core Atlas, Appendix B.
RGD, 1993a: Ibid. Explanation to map sheet V, Sneek-Zwolle, - Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 126 pp.
RGD, 1993b: Palynologische dateringen in de Perm-Trias van Nederland: een compilatie t.b.v. de Revisie Stratigrafische Nomenclator - Internal report Palyno-logie Mesozoicum, no. 2267.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ten Boer. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ten-boer.