Laagpakket van Hollum

Code
ROCLH
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Roodbruin klei- en siltsteen interval met een paar zand-/siltsteensnoeren.

Afzettingsmilieu

Kleiplaat tot playa meer.

Definitie ondergrens

Discordant op de Limburg Groep. Doorgaans komt de Limburg Groep goed naar voren op porositeit logs door een hogere mate van compactie.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Onder-Slochteren Laagpakket. De grens wordt getrokken aan de basis van de eerste duidelijk zandsteen- of conglomeraatlaag (zie Mijnlieff et al 2011, Appendix B, Figuur B2e).

Dikte indicatie
Tot 50 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3314 - 3349 m (35 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3940 - 3948 m (8 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Hollum, Ameland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Hollum. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-hollum.