Formatie van Slochteren

Code
ROSL
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van doorgaans rode tot licht roodbruine, soms gele of grijze, zandstenen en conglomeraten. Inschakelingen van donkerrode, roodbruine of groengrijze siltige kleistenen zijn in mindere mate aanwezig. De zandstenen hebben een grote variatie in korrelgrootte, textuur en sedimentaire structuren. De bovenste tientallen meters, direct onder het contact met de Zechstein Groep, kan een zeer gefluïdiseerd of gebreccieerd, sterk gecementeerd karakter hebben (Mijnlieff et al. 2011, Appendix B).

Afzettingsmilieu

Eolische zandduinen en zandplaten (droog, vochtig en nat). In water afgezette fluviatiele geulopvullingen (laag en hoog sinusachtig, hoog efemerisch tot perineaal) en vlakte afspoelingen ('sheet floods'). De bijbehorende fijnkorrelige afzettingen worden toegeschreven aan meren, duinpanmeren en sabkha kleiplaten.

Definitie ondergrens

Ligt discordant op de Limburg Groep (of plaatselijk op vulkanieten van de Onder-Rotliegend Groep). Nabij Ameland en Terschelling ligt het concordant over een tong van de Formatie van Silverpit (laagpakketten van Hollum of Buren).

Definitie bovengrens

De roodbruine kleistenen van de Formatie van Silverpit of de zwarte bitumineuze kleistenen van het Koperschalie Laagpakket (Z1 (Werra) Formatie) bedekken dit laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 522 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Leman Sandstone Formation; DUI: Dethlingen Formation and Hannover Formation; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2709 - 2856 m (147 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2949 - 3041 m (92 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3058 - 3167 m (109 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Slochteren, waar in 1959 in boorgat Slochteren-1 gas werd ontdekt in de Boven-Rotliegend Groep: het gigantische Groningen gasveld.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1976. Outline of the Rotliegend (Lower Permian) in The Netherlands. In: Falke, H. (ed.), The continental Permian in Central, West, and South Europe, 23-37.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Slochteren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-slochteren.