Boven-Slochteren Laagpakket

Code
ROSLU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert 1976). Bijgewerkt (NAM & RGD 1980) & (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Een door zandsteen gedomineerde opeenvolging; gelijk aan het Onder-Slochteren Laagpakket, maar minder conglomeraathoudend (NAM and RGD 1980).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel tot eolisch gedomineerde zandplaten en zand zeeën aan de bekkenrand tot overgangszone.

Definitie ondergrens

Bedekt het Laagpakket van Ameland (Formatie van Silverpit). In de omgeving van Terschelling en Ameland ligt het, bij afwezigheid van het Onderen-Slochteren Laagpakket, concordant op het Laagpakket van Buren (Formatie van Silverpit). De ondergrens wordt getrokken (gaande van top naar basis) aan de basis van de laatste echte zandsteenlaag voordat het overgaat in een kleisteen gedomineerd interval.

Definitie bovengrens

De eenheid wordt bedekt door of de roodbruine kleistenen van het Laagpakket van Ten Boer of door de zwart bitumineuze kleistenen van het Koperschalie Laagpakket (Z1 (Werra) Formatie).

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 175 m, tot 521 m in L13-FE-104-S3.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Leman Formation; DUI: Dethlingen Formation & Hannover Formation; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2949 - 3041 m (92 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2784 - 2890 m (106 m)
Oorsprong naam
De naam geeft de stratigrafische positie van het laagpakket weer, boven het Laagpakket van Ameland (Formatie van Silverpit).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Van Adrichem Boogaert, H.A. 1976. Outline of the Rotliegend (Lower Permian) in The Netherlands. In: Falke, H. (ed.), The continental Permian in Central, West, and South Europe, 23-37.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Slochteren Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-slochteren-laagpakket.